Arbetsflöde

Så här jobbar vi

Varför välja oss?

Vi har en bred kompetens vilket innebär att vi kan erbjuda våra kunder ett helhetskoncept vid större projekt, såväl som mindre specialister vid mindre projekt. Oavsett hur mycket eller hur lite hjälp du behöver av oss, kan du alltid lita på att vi ger dig professionellt utförda arbeten.

En resa tillsammans

Ett första möte

Efter vi tagit emot er förfrågan och önskan att genomföra ett byggprojekt bokar vi in ett möte för att vidare diskutera önskemål och behov. Vi gör också en första bedömning av projektets svårighetsgrad och en grov uppskattning om kostnad.

Projektplanering

Vi utarbetar en projektplan som inkluderar tidsplan, en budget och en detaljerad beskrivning av arbetet som ska utföras.

Bygglov

Vi ansöker om bygglov om det behövs för det aktuella projektet och säkerställer att alla krav på bygglov är uppfylda innan arbetet ska påbörjas.

Förberedelser

Vi gör förberedelser för projektet, inklusive att sätta upp byggplatsen och förbereda alla material och verktyg som behövs.

Byggarbete

Vi påbörjar det faktiska byggarbetet enligt fastställd projektplan och håller kontinuerlig kontakt för att säkerställa att arbetet utförs i enlighet med dina önskemål och behov. 

Slutinspektion

När arbetet är klart gör vi en slutkontroll och bjuder in dig att inspektera arbetet. Dels för att säkerställa att arbetet är utfört som önskat och beställt, men givetvis att du är nöjd med resultatet.

Vi lämnar garantier och ger råd om underhåll för det färdiga projektet.

Avslutning

Vi tar emot betalning och skickar alla relevanta dokument till dig, avslutar således projektet och är redo att ta emot nya utmaningar.

Slå en signal!

Eller maila!